Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


A K T U A L N O ¦ C I
DLA RODZICÓW
STRONA GŁÓWNA
JUBILEUSZ
DYREKCJA I GRONO
UCZNIOWIE
PEDAGOG
¦WIETLICA
BIBLIOTEKA
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
PROJEKTY
ZESPÓŁ ZAKRZEWIAKI
TRADYCJA
Z ŻYCIA SZKOŁY
TERENY ZIELONE
GAZETKA SZKOLNA


Funkcję dyrektora szkoły od roku 2007 sprawuje Ewa Bartel, a jej zastępc± jest Agata Brandys.


Nauczanie zintegriowane: Bartel Ewa, Binięda Ewa, Dębska Małgorzata, Mizera Anna, Nowak Renata, Goł±bek Ewa, Słowik Małgorata, Niestój Małgorzata, Musiał Hanna, Banach Ewa, Szałas Dorota, Stawczyk Małgorzata, Gac Anna

Religia: Bożena Chłopecka, Beata Piasek, Bartosiak Urszula, Wierzba Monika

J. polski: Musiał Karina, Pałkiewicz Aneta, Marta Lis

J. Angielski: Brandys Agata, Pożyczka Anna, Jopek Wiktoria

Historia: Pałkiewicz Aneta, Marta Lis

Przyroda: Anna Raus-Rajca

Matematyka::Rdzanek Romualda, Sadkowska Aneta

Informatyka: Aneta Sadkowska, Czerwonka Marcin

Technika: Niestój Małgorzata

Muzyka: Mizera Anna Lucjan Krzysiek

Plastyka: Goł±bek Ewa

Wychowanie Fizyczne: Jopek Małgorzata, Senator Radosław

Pedagog szkolny: Augustyniak Gabriela

Nauczyciel ¶wietlicy: ¦liwińska Barbara

Nauczyciel bibliotekarz: Wilk BożenaSimpleViewer Gallery